7. 7. 2020  14:28      Oliver        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

PEVŠ||
|
|
|
FPS

Paneurópska vysoká škola
Rektorát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com
Telefón:
+421 248 208 803
  
Rektor:
Prorektorka Prorektorka pre vzdelávaciu činnosť:
Kvestor:
 
 
 
 

Fakulta práva
Dekanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 248 208 830
 
 
Dekan:prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Tajomníčka:
 
 
 
 

Fakulta psychológie
Dekanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov

Web:
http://paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-psychologie/
E-mail:
Telefón:
+421 248 208 861
  
Dekanka: