7. 4. 2020  9:25      Zoltán        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Študijné oddelenie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

727030020     Študijné oddelenie
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 613Fax: -- neuvedené --E-mail: studijne.fm@paneurouni.com
Vedúci: Marta Hanzlíková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam