Pracoviská - Fakulta informatikyHelp


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|ŠO
|
UAI

727040010     Dekanát FI
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 639
Fax: -- neuvedené --E-mail: dekanat.fi@paneurouni.com
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Mgr. Miriam Mistríková


727040020     Študijné oddelenie
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 604, +421 268 203 651
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

727040030     Ústav aplikovanej informatiky
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 687
Fax: -- neuvedené --
E-mail: frank.schindler@paneurouni.com
Vedúci: prof. RNDr. Frank Schindler, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --