20. 9. 2020  10:50      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitní informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|FP
|
|
FM
|
|

Fakulta ekonómie a podnikania
Děkanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:
http://www.paneurouni.com
E-mail:
Telefon:
+421 268 203 608
  
Děkan:
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Tajemnice:
 
 
  

Fakulta masmédií
Děkanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefon:
+421 268 203 612
 
 
Děkanka:prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
 
 

 
 

Fakulta informatiky
Děkanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka

Web:
E-mail:
Telefon:
+421 268 203 639
 
 
Děkan: