7. 7. 2020  14:53      Oliver        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

PEVŠ
|
|FEP
|
|FI|

Fakulta ekonómie a podnikania
Dekanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 268 203 608
 
 
Dekan:
Tajomníčka:
 
 
 
 

Fakulta informatiky
Dekanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka

Web:
E-mail:
dekanat.fi@paneurouni.com
Telefón:
+421 268 203 639
 
 
Dekan:
  
 
 

Fakulta psychológie
Dekanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov

Web:
E-mail:
elena.lisa@paneurouni.com
Telefón:+421 248 208 861
 
 
Dekanka:
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
 
 
PracoviskáZamestnanciOrgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznamZáverečné práce
PracoviskáZamestnanciKontaktné oddelenieZáverečné práce
Prehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy