Pracoviská - Dekanát FIHelp


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

727040010     Dekanát FI
Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka
Telefón: +421 268 203 639Fax: -- neuvedené --E-mail: dekanat.fi@paneurouni.com
Vedúci: -- neuvedené --