Pracoviská - Fakulta psychológieHelp


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|ŠO
|
|
|

727050010     Dekanát FPS
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 861
Fax: -- neuvedené --E-mail: dekanat.fps@paneurouni.com
Sekretariát: -- neuvedené --
telefonní seznam
ZamestnanciGarantované predmety


727050020     Študijné oddelenie
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 871
Fax: -- neuvedené --E-mail: studijne.fps@paneurouni.com; lenka.sekretarova@paneurouni.com
Sekretariát: -- neuvedené --