27. 2. 2020  0:38      Alexander        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Fakulta psychológie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Dek|ŠO|UVSPM|USPOP|UKP

727050010     Dekanát FPS
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Web: http://paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-psychologie/
Telefón: +421 248 208 861Fax: -- neuvedené --E-mail: dekanat.fps@paneurouni.com
Vedúci: Alena Múčková
Sekretariát: Alena Múčková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznam
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznam


727050020     Študijné oddelenie
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Web: http://paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-psychologie/
Telefón: +421 248 208 871Fax: -- neuvedené --E-mail: studijne.fps@paneurouni.com; lenka.sekretarova@paneurouni.com
Vedúci: JUDr. Mgr. Jana Záhorčáková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


727050030     Ústav všeobecnej psychológie
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Web: http://paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-psychologie/
Telefón: +421 248 208 867Fax: -- neuvedené --E-mail: eva.szobiova@paneurouni.com
Vedúci: doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


727050040     Ústav školskej a pracovnej psychológie
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Web: http://paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-psychologie/
Telefón: +421 248 208 867Fax: -- neuvedené --E-mail: eva.gajdosova@paneurouni.com
Vedúci: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


727050050     Ústav klinickej psychológie
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Web: http://paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-psychologie/
Telefón: +421 248 208 868Fax: -- neuvedené --E-mail: marina.mikulajova@paneurouni.com
Vedúci: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém