Pracoviská - Fakulta psychológieHelp


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Dek||||UKP

727050010     Dekanát FPS
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 861
Fax: -- neuvedené --
E-mail: dekanat.fps@paneurouni.com
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


727050020     Študijné oddelenie
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 871
Fax: -- neuvedené --
E-mail: studijne.fps@paneurouni.com; lenka.sekretarova@paneurouni.com
Vedúci: JUDr. Mgr. Jana Záhorčáková
Sekretariát: -- neuvedené --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam


727050040     Ústav školskej a pracovnej psychológie
Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov
Telefón: +421 248 208 867
Fax: -- neuvedené --
E-mail: eva.gajdosova@paneurouni.com
Vedúci: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --