7. 7. 2020  13:42      Oliver        
Univerzitní informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|
|
||FI|

Fakulta práva
Děkanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefon:
+421 248 208 830
  
Děkan:
Tajemnice:Ing. Brigita Gieserová
 
 
 
 

Fakulta informatiky
Děkanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka

Web:http://www.paneurouni.com
E-mail:
dekanat.fi@paneurouni.com
Telefon:
+421 268 203 639
 
 
Děkan:
 
 
  

Fakulta psychológie
Děkanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov

Web:
http://paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-psychologie/
E-mail:
elena.lisa@paneurouni.com
Telefon:
+421 248 208 861
  
Děkanka: