7. 7. 2020  15:18      Oliver        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|
|
FEP
|
|
|
FPS

Fakulta masmédií
Dekanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-masmedii/bratislava-slovakia/
E-mail:dekanat.fm@paneurouni.com
Telefón:
+421 268 203 612
  
Dekanka:
  

 
 

Fakulta informatiky
Dekanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka

Web:http://www.paneurouni.com
E-mail:dekanat.fi@paneurouni.com
Telefón:
+421 268 203 639
 
 
Dekan:doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
 
 
 
 

Fakulta psychológie
Dekanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov

Web:
E-mail:
elena.lisa@paneurouni.com
Telefón:
+421 248 208 861
 
 
Dekanka:doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.