31. 3. 2020  1:29      Benjamín        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločensko vedných disciplín


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

OTEP|ODSP|ORCP|OKCJ|OSEV

727010061     Oddelenie teórie práva
Telefón: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 829E-mail: pavol.judiak@paneurouni.com
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Otília Polakovičová

727010062     Oddelenie dejín štátu a práva
Telefón: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 829E-mail: jozef.klimko@paneurouni.com
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


727010063     Oddelenie rímskeho práva a cirkevneho práva
Telefón: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 829E-mail: michal.skrejpek@paneurouni.com
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Otília Polakovičová

727010064     Oddelenie právnej komunikácie a cudzích jazykov
Telefón: +421 248 208 809Fax: +421 248 208 829E-mail: zuzana.kurucova@paneurouni.com
Vedúci: PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.
Sekretariát: Otília Polakovičová
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


727010065     Oddelenie sociálnych a ekonomických vied
Telefón: +421 248 208 840Fax: +421 248 208 829E-mail: pavol.judiak@paneurouni.com
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Otília Polakovičová