7. 4. 2020  8:43      Zoltán        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská - Univerzitné pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

CTP|Kniž|UHZ|EEI|ĎV

727070000     Centrum transferu poznatkov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


727080000     Akademická knižnica
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          727080010     Pracovisko Tomášikova
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          727080020     Pracovisko Tematínska
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


727100000     Ústav pre humanitárne záležitosti
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

727110000     Expertízny a edukačný inštitút
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

     Prípravné a jazykové kurzy, MBA a LLM programy
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné práce
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné práce