1. 4. 2020  0:59      Hugo        
Univerzitní informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

PEVŠ|FP|FEP|FM|FI|FPS

Paneurópska vysoká škola
Rektorát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com
Telefon:+421 248 208 803
  
Rektor: Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
Prorektorka:doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Kvestor:doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamZávěrečné práce
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamZávěrečné práce
Přehled vypsaných tématUčebnyInformace o univerzitě
Přehled vypsaných tématUčebnyInformace o univerzitě

  

Fakulta práva
Děkanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com
E-mail:dekan.fp@paneurouni.com
Telefon:+421 248 208 830
  
Děkan:prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Tajemnice:Ing. Brigita Gieserová
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamZávěrečné práce
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamZávěrečné práce
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy

  

Fakulta ekonómie a podnikania
Děkanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com
E-mail:dekan.fep@paneurouni.com
Telefon:+421 268 203 608
  
Děkan:doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Tajemnice:Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamZávěrečné práce
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamZávěrečné práce
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy

  

Fakulta masmédií
Děkanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-masmedii/bratislava-slovakia/
E-mail:dekanat.fm@paneurouni.com
Telefon:+421 268 203 612
  
Děkanka:prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamZávěrečné práce
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamZávěrečné práce
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy

  

Fakulta informatiky
Děkanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka

Web:http://www.paneurouni.com
E-mail:dekanat.fi@paneurouni.com
Telefon:+421 268 203 639
  
Děkan:doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamZávěrečné práce
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamZávěrečné práce
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy

  

Fakulta psychológie
Děkanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov

Web:http://paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-psychologie/
E-mail:elena.lisa@paneurouni.com
Telefon:+421 248 208 861
  
Děkanka:doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Tajemnice:Alena Múčková
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamZávěrečné práce
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamZávěrečné práce
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy