3. 8. 2020  17:29      Jerguš        
Univerzitní informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

PEVŠ|FP|FEP|FM
|
|FPS

Paneurópska vysoká škola
Rektorát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:
Telefon:
+421 248 208 803
 
 
Rektor:
Prorektorka:
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Kvestor:
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
 
 

  

Fakulta informatiky
Děkanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka

Web:http://www.paneurouni.com
E-mail:dekanat.fi@paneurouni.com
Telefon:
+421 268 203 639
 
 
Děkan:doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
 
 
PracovištěZaměstnanci
Orgány
Kontaktní odděleníTelefonní seznamZávěrečné práce
ZaměstnanciZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy
Přehled vypsaných tématBrožura Studijní programy

 
 

Fakulta psychológie
Děkanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov

Web:
E-mail:elena.lisa@paneurouni.com
Telefon:+421 248 208 861
 
 
Děkanka:
 
 
Pracoviště
ZaměstnanciOrgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznamZávěrečné práce
Telefonní seznam
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy