25. 10. 2020  3:55      Aurel        
Univerzitní informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

PEVŠ|FP|FEP
|
FM|FI|

Paneurópska vysoká škola
Rektorát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:
http://www.paneurouni.com
Telefon:
+421 248 208 803
 
 
Rektor:
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
Prorektorka:
Kvestor:
 
 
 
 

Fakulta ekonómie a podnikania
Děkanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:
E-mail:
dekan.fep@paneurouni.com
Telefon:
+421 268 203 608
 
 
Děkan:
Tajemnice:
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Závěrečné práce
OrgányTelefonní seznam
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
Brožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy

 
 

Fakulta masmédií
Děkanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:
E-mail:
dekanat.fm@paneurouni.com
Telefon:
+421 268 203 612
 
 
Děkanka:
 
 
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní oddělení
Telefonní seznam
Závěrečné práce
PracovištěZaměstnanciTelefonní seznamZávěrečné práce
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy

 
 

Fakulta informatiky
Děkanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka

Web:
E-mail:
Telefon:
+421 268 203 639
 
 
Děkan:
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Závěrečné práce
Pracoviště
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
Brožura Studijní programy

 
 

Fakulta psychológie
Děkanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov

Web:
http://paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-psychologie/
E-mail:
Telefon:
+421 248 208 861
 
 
Děkanka:doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Tajemnice:
Otília Polakovičová
 
 
PracovištěZaměstnanciOrgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Závěrečné práce
PracovištěKontaktní odděleníTelefonní seznamZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy
Přehled vypsaných tématBrožura Studijní programy