13. 8. 2020  8:18      Ľubomír        
Univerzitný informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

PEVŠ|FP
|
|
FM|FI
|

Paneurópska vysoká škola
Rektorát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:
http://www.paneurouni.com
Telefón:+421 248 208 803
 
 
Rektor:
Prorektorka Prorektorka pre vzdelávaciu činnosť:doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Kvestor:
  
 
 

Fakulta práva
Dekanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com
E-mail:
Telefón:
+421 248 208 830
 
 
Dekan:
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Tajomníčka:
 
 

 
 

Fakulta masmédií
Dekanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:
http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-masmedii/bratislava-slovakia/
E-mail:
Telefón:
+421 268 203 612
  
Dekanka:
prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
 
 
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamZáverečné práce
PracoviskáZamestnanciOrgány
Prehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
Brožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy