PracoviskáHelp


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|
|FEP
|
|
|
FPS

PEVŠ
PEVŠ FP
PEVŠ FEP
PEVŠ FMFakulta masmédií
Dekanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 268 203 612
 
 
Dekanka:
prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
 
 
 
 

PEVŠ FI
PEVŠ FPS