PracoviskáHelp


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

PEVŠ|FP|FEP|FM|FI|FPS

PEVŠPaneurópska vysoká škola
Rektorát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com
Telefón:+421 248 208 803
  
Rektor: Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
Prorektorka Prorektorka pre vzdelávaciu činnosť:doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Kvestor:doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
  
seznam pracovišťseznam zaměstnancůorgány pracovištěStudijní oddělenítelefonní seznam.
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamZáverečné práce
podprojektyUčebnyInformace o univerzitě
Prehľad vypísaných témUčebneInformácie o univerzite

  

PEVŠ FPFakulta práva
Dekanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com
E-mail:dekan.fp@paneurouni.com
Telefón:+421 248 208 830
  
Dekan:prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
Tajomníčka:Ing. Brigita Gieserová
  
seznam pracovišťseznam zaměstnancůorgány pracovištěStudijní oddělenítelefonní seznam.
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamZáverečné práce
podprojektytiskBrožura Studijní programy
Prehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy

  

PEVŠ FEPFakulta ekonómie a podnikania
Dekanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com
E-mail:dekan.fep@paneurouni.com
Telefón:+421 268 203 608
  
Dekan:doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Tajomníčka:Ing. Stanislava Veselovská, PhD.
  
seznam pracovišťseznam zaměstnancůorgány pracovištěStudijní oddělenítelefonní seznam.
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamZáverečné práce
podprojektytiskBrožura Studijní programy
Prehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy

  

PEVŠ FMFakulta masmédií
Dekanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-masmedii/bratislava-slovakia/
E-mail:dekanat.fm@paneurouni.com
Telefón:+421 268 203 612
  
Dekanka:prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
  
seznam pracovišťseznam zaměstnancůorgány pracovištěStudijní oddělenítelefonní seznam.
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamZáverečné práce
podprojektytiskBrožura Studijní programy
Prehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy

  

PEVŠ FIFakulta informatiky
Dekanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka

Web:http://www.paneurouni.com
E-mail:dekanat.fi@paneurouni.com
Telefón:+421 268 203 639
  
Dekan:doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
  
seznam pracovišťseznam zaměstnancůorgány pracovištěStudijní oddělenítelefonní seznam.
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamZáverečné práce
podprojektytiskBrožura Studijní programy
Prehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy

  

PEVŠ FPSFakulta psychológie
Dekanát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava - Ružinov

Web:http://paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-psychologie/
E-mail:elena.lisa@paneurouni.com
Telefón:+421 248 208 861
  
Dekanka:doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Tajomníčka:Alena Múčková
  
seznam pracovišťseznam zaměstnancůorgány pracovištěStudijní oddělenítelefonní seznam.
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamZáverečné práce
podprojektytiskBrožura Studijní programy
Prehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy