PracoviskáHelp


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|
FP
|
FEP
|
FM
|
FI
|

PEVŠ
Paneurópska vysoká škola
Rektorát: Tomášikova 20, 82102 Bratislava

Web:
Telefón:
+421 248 208 803
  
Rektor:
Prorektorka Prorektorka pre vzdelávaciu činnosť:doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Kvestor:doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
  

 
 

PEVŠ FP
PEVŠ FEP
PEVŠ FM
Fakulta masmédií
Dekanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava

Web:
E-mail:dekanat.fm@paneurouni.com
Telefón:
+421 268 203 612
  
Dekanka:
  
 
 

PEVŠ FIFakulta informatiky
Dekanát: Tematínska 10, 85105 Bratislava - Petržalka

Web:
E-mail:dekanat.fi@paneurouni.com
Telefón:
+421 268 203 639
 
 
Dekan:doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.
 
 

  

PEVŠ FPS