20. 10. 2020  8:07      Vendelín        
Univerzitný informačný systém

Ústav mediálnych štúdií (FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FM, ZS 2020/2021 - FM.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
BMMD20222Aplikovaný marketingZS 2020/2021 - FM
BMMD20227Dejiny kultúry
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM10034
ZS 2020/2021 - FM
BMMM10008Diplomový seminár
ZS 2020/2021 - FM
Ekonomika a podnikanieZS 2020/2021 - FM
BMMD10125
ZS 2020/2021 - FM
BMMM10027Kultúra a umenie súčasnosti
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10117Manažment
ZS 2020/2021 - FM
Marketing IZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMM20239ZS 2020/2021 - FM
BMMD20225Marketing médií
ZS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Marketingový manažmentZS 2020/2021 - FM
Mediálna tvorba IIIZS 2020/2021 - FM
Mediálny projekt IV.ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
ZS 2020/2021 - FM
Metodológia výskumu I
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10019ZS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM10025ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
ZS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
ZS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Teória žurnalistiky a médií
ZS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD30310ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD10021Etika v médiách
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMM10035
LS 2020/2021 - FM
BMMM10036
LS 2020/2021 - FM
BMMD10132LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD20229Médiá a propaganda
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Médiá a spoločnosťLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMM10031LS 2020/2021 - FM
BMMD10138
LS 2020/2021 - FM
Mediálne a autorské právoLS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
BMMM20237Mediálny projekt V.LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
Mediálny výskum. Marketingový výskum.LS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD10140Metodológia výskumu IILS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20218On-line marketing
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM20245LS 2020/2021 - FM
BMMD10142Public relationsLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Sociálny marketingLS 2020/2021 - FM
SociológiaLS 2020/2021 - FM
Strategický mediálny marketingLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMG10218Systém a typológia médiíLS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
BMMD10002Systém a typológia médiíLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
SBS
LS 2020/2021 - FM
Štátna záverečná skúška
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.