14. 7. 2020  18:13      Kamil        
Univerzitní informační systém

Ústav mediálnych štúdií (FM) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FM.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
LS 2019/2020 - FM
BMMD10021Etika v médiáchLS 2019/2020 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM20249Interkultúrna komunikácia
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2019/2020 - FM
Manažment tvorivých tímovLS 2019/2020 - FM
Marketing IILS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2019/2020 - FM
BMMD10137LS 2019/2020 - FM
Médiá a propaganda
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20223
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
BMMD10120Mediálne a autorské právoLS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
BMMM10019Mediálny výskum. Marketingový výskum.LS 2019/2020 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM20248Medzinárodný marketing
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Metodológia výskumu IILS 2019/2020 - FM
BMMD20218LS 2019/2020 - FM
Praktikum sociálnej interakcieLS 2019/2020 - FM
Psychológia médiíLS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
BMMD10142Public relations
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20230Sociální marketing
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Strategický mediálny marketing
LS 2019/2020 - FM
BMMG10218
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
BMMD10002LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20226Špecializovaná žurnalistika
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
SBSŠtátna bakalárska skúška
LS 2019/2020 - FM
SZSLS 2019/2020 - FM

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
BMMD20222Aplikovaný marketing
ZS 2020/2021 - FM
BMMD20227ZS 2020/2021 - FM
BMMM10034Dejiny reklamy a reklamného priemyslu
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
BMMM10008ZS 2020/2021 - FM
BMMD10116
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
FilozofiaZS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM10027Kultúra a umenie súčasnostiZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
ManažmentZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
BMMD20225Marketing médií
ZS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
BMMD10118ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMM10004Marketingový manažment
ZS 2020/2021 - FM
Mediálna tvorba III
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM20236
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
BMMD20224
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10135Metodológia výskumu I
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10141Teória reklamyZS 2020/2021 - FM
BMMD10128Teória žurnalistiky a médií
ZS 2020/2021 - FM
BMMD30310Time managmentZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Ekonomika a manažment médiíLS 2020/2021 - FM
BMMD10021Etika v médiáchLS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
BMMM10036LS 2020/2021 - FM
BMMD10132Marketing II
LS 2020/2021 - FM
BMMD20225
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2020/2021 - FM
Médiá a propagandaLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20223Médiá a spoločnosť
LS 2020/2021 - FM
Mediálna regulácia a legislatíva
LS 2020/2021 - FM
BMMD10138LS 2020/2021 - FM
BMMD10120
LS 2020/2021 - FM
BMMM20237Mediálny projekt V.LS 2020/2021 - FM
Mediálny výskum. Marketingový výskum.LS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM20248Medzinárodný marketingLS 2020/2021 - FM
BMMD10140
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20218On-line marketingLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Praktikum sociálnej interakcie
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Public relations
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20230
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
BMMD20226
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
SBSŠtátna bakalárska skúška
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
SZSLS 2020/2021 - FM