14. 7. 2020  19:19      Kamil        
Univerzitný informačný systém

Ústav mediálnych štúdií (FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Ekonomika a manažment médií
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2019/2020 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Interkultúrna komunikáciaLS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2019/2020 - FM
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10132LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
BMMD10137Marketingová komunikácia II
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Médiá a propaganda
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
LS 2019/2020 - FM
BMMM10031Mediálna regulácia a legislatíva
LS 2019/2020 - FM
BMMD10138LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FMprof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
BMMM20237
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
Mediálny výskum. Marketingový výskum.
LS 2019/2020 - FM
BMMM20248Medzinárodný marketing
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2019/2020 - FM
On-line marketingLS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2019/2020 - FM
BMMD10011Psychológia médií
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD10142Public relations
LS 2019/2020 - FM
BMMD20230Sociálny marketing
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
SociológiaLS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMM10023
LS 2019/2020 - FM
Systém a typológia médiíLS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMG10218LS 2019/2020 - FMprof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
BMMD20226Špecializovaná žurnalistikaLS 2019/2020 - FM
SBSŠtátna bakalárska skúškaLS 2019/2020 - FM
Štátna záverečná skúška
LS 2019/2020 - FM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
Aplikovaný marketing
ZS 2020/2021 - FM
BMMD20227Dejiny kultúry
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Dejiny reklamy a reklamného priemyslu
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
BMMM10008
ZS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD10116ZS 2020/2021 - FM
FilozofiaZS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10117ManažmentZS 2020/2021 - FM
Marketing I
ZS 2020/2021 - FM
Marketing kultúry
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD20225Marketing médiíZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
BMMM10004Marketingový manažment
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
ZS 2020/2021 - FM
BMMM20236Mediálny projekt IV.ZS 2020/2021 - FM
Medzinárodné vzťahy a politický systém SR a EU
ZS 2020/2021 - FM
Metodológia výskumu I
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM10025ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10141ZS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD10128
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMM20250
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMM10013LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2020/2021 - FM
BMMM20249Interkultúrna komunikácia
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMM10035Kreatívny priemyselLS 2020/2021 - FM
BMMM10036Manažment tvorivých tímovLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10132Marketing II
LS 2020/2021 - FM
BMMD20225
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2020/2021 - FM
BMMD20229Médiá a propagandaLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Médiá a spoločnosťLS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD10138Mediálna tvorba IV
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10120Mediálne a autorské právo
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
LS 2020/2021 - FM
BMMM10019Mediálny výskum. Marketingový výskum.
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD10140LS 2020/2021 - FM
BMMD20218On-line marketing
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM20245Psychológia v reklameLS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
BMMD20230
LS 2020/2021 - FM
SociológiaLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMM10023LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
BMMD10002Systém a typológia médiíLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2020/2021 - FM
SBSŠtátna bakalárska skúškaLS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM