4. 8. 2020  13:30      Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej        
Univerzitní informační systém

Ústav mediálnych štúdií (FM) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FM.

KódNázev předmětu
Období
Garant
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD10021LS 2019/2020 - FM
Interkultúrna komunikáciaLS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMM10035Kreatívny priemysel
LS 2019/2020 - FM
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10132
LS 2019/2020 - FM
Marketing médiíLS 2019/2020 - FM
Marketingová komunikácia IILS 2019/2020 - FM
BMMD20229LS 2019/2020 - FM
BMMD20223LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Mediálna regulácia a legislatíva
LS 2019/2020 - FM
BMMD10138LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Mediálne a autorské právo
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
BMMM10019
LS 2019/2020 - FM
Medzinárodný marketing
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD10140
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
On-line marketing
LS 2019/2020 - FM
Praktikum sociálnej interakcie
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Psychológia v reklame
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD10142Public relations
LS 2019/2020 - FM
BMMD20230Sociální marketing
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Sociológia
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2019/2020 - FMprof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
SBS
LS 2019/2020 - FM
Štátna záverečná skúška
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětuObdobí
Garant
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD20227ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Dejiny reklamy a reklamného priemysluZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
BMMM10008Diplomový seminár
ZS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD10116Ekonomika a podnikanieZS 2020/2021 - FM
FilozofiaZS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10117
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10026Marketing I
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
BMMD20225ZS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
ZS 2020/2021 - FM
BMMM10004Marketingový manažment
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10134Mediálna tvorba III
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
BMMD20224Medzinárodné vzťahy a politický systém SR a EU
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10135Metodológia výskumu I
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM10025ZS 2020/2021 - FM
Teória médií a masovej komunikácieZS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD10141ZS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Teória žurnalistiky a médiíZS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD30310
ZS 2020/2021 - FM
BMMM20250Verejná mienkaZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMM10013
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FMdoc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Manažment tvorivých tímov
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Marketing IILS 2020/2021 - FM
Marketing médií
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Marketingová komunikácia IILS 2020/2021 - FM
Médiá a propagandaLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20223Médiá a spoločnosť
LS 2020/2021 - FM
BMMM10031Mediálna regulácia a legislatívaLS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD10138Mediálna tvorba IVLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
BMMM20237Mediálny projekt V.
LS 2020/2021 - FM
Mediálny výskum. Marketingový výskum.
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Medzinárodný marketingLS 2020/2021 - FM
BMMD10140Metodológia výskumu II
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
LS 2020/2021 - FM
BMMD30017Praktikum sociálnej interakcieLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10011LS 2020/2021 - FM
Psychológia v reklame
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Public relations
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Strategický mediálny marketingLS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20226Špecializovaná žurnalistikaLS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Štátna bakalárska skúška
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Štátna záverečná skúškaLS 2020/2021 - FM