14. 8. 2020  7:37      Mojmír        
Univerzitný informačný systém

Ústav mediálnych štúdií (FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FM.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD10021Etika v médiáchLS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
Kreatívny priemyselLS 2019/2020 - FMdoc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
BMMM10036
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD20225Marketing médiíLS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Marketingová komunikácia II
LS 2019/2020 - FM
BMMD20229Médiá a propagandaLS 2019/2020 - FM
Médiá a spoločnosťLS 2019/2020 - FM
Mediálna regulácia a legislatívaLS 2019/2020 - FM
BMMD10138LS 2019/2020 - FM
BMMD10120
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
BMMM10019
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Medzinárodný marketingLS 2019/2020 - FM
Metodológia výskumu II
LS 2019/2020 - FM
On-line marketingLS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2019/2020 - FM
BMMD10011
LS 2019/2020 - FM
BMMM20245
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD10142
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10115LS 2019/2020 - FM
Strategický mediálny marketing
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2019/2020 - FM
Systém a typológia médiíLS 2019/2020 - FMprof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
BMMD20226LS 2019/2020 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
SBSLS 2019/2020 - FM
Štátna záverečná skúškaLS 2019/2020 - FM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Aplikovaný marketingZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Dejiny kultúryZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Ekonomika a podnikanie
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
ZS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM10027Kultúra a umenie súčasnosti
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
ManažmentZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Marketing I
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMM20239ZS 2020/2021 - FM
Marketing médií
ZS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
ZS 2020/2021 - FM
BMMM10004
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Mediálny projekt IV.
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
BMMD20224Medzinárodné vzťahy a politický systém SR a EU
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10019Seminár k záverečnej práci
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
BMMM10033ZS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD10141Teória reklamyZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FM
BMMM10013Ekonomika a manažment médií
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
BMMM20249LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
BMMM10036Manažment tvorivých tímovLS 2020/2021 - FM
BMMD10132
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD20225Marketing médií
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Marketingová komunikácia II
LS 2020/2021 - FM
BMMD20229Médiá a propaganda
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
LS 2020/2021 - FM
Mediálna regulácia a legislatíva
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD10138Mediálna tvorba IV
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
Mediálny projekt V.
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
LS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Medzinárodný marketing
LS 2020/2021 - FM
Metodológia výskumu II
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20218On-line marketingLS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10011Psychológia médiíLS 2020/2021 - FM
Psychológia v reklame
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Sociálny marketing
LS 2020/2021 - FM
BMMD10115Sociológia
LS 2020/2021 - FM
BMMM10023
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMG10218Systém a typológia médií
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
Systém a typológia médiíLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20226
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
SBSŠtátna bakalárska skúška
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
SZSLS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.