14. 7. 2020  18:32      Kamil        
Univerzitný informačný systém

Ústav mediálnych štúdií (FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FM.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
BMMM10013
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Etika v médiách
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM20249Interkultúrna komunikáciaLS 2019/2020 - FM
BMMM10035
LS 2019/2020 - FM
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10132Marketing IILS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD20229Médiá a propaganda
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
Mediálna regulácia a legislatíva
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD10138LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
BMMM20237Mediálny projekt V.
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
Mediálny výskum. Marketingový výskum.LS 2019/2020 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM20248Medzinárodný marketing
LS 2019/2020 - FM
BMMD10140LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20218LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD30017LS 2019/2020 - FM
BMMD10011Psychológia médií
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM20245LS 2019/2020 - FM
BMMD10142LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20230LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD10002Systém a typológia médií
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
BMMD20226Špecializovaná žurnalistikaLS 2019/2020 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Štátna záverečná skúška
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
BMMD20222
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
ZS 2020/2021 - FM
BMMM10034Dejiny reklamy a reklamného priemysluZS 2020/2021 - FM
BMMM10008
ZS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Ekonomika a podnikanie
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
ZS 2020/2021 - FM
BMMM10027
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10117ManažmentZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
ZS 2020/2021 - FM
BMMD20225Marketing médií
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10118Marketingová komunikácia I.
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMM10004
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD10134ZS 2020/2021 - FM
Mediálny projekt IV.ZS 2020/2021 - FM
BMMD20224Medzinárodné vzťahy a politický systém SR a EU
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10135ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Seminár k záverečnej práci
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMM10033Teória médií a masovej komunikácie
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMM10013Ekonomika a manažment médií
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM20249
LS 2020/2021 - FM
BMMM10035LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Marketing IILS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD20225Marketing médiíLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2020/2021 - FM
BMMD20229
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20223
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Mediálna regulácia a legislatívaLS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD10138LS 2020/2021 - FM
BMMD10120
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
BMMM20237Mediálny projekt V.LS 2020/2021 - FM
Mediálny výskum. Marketingový výskum.
LS 2020/2021 - FM
BMMM20248LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Praktikum sociálnej interakcieLS 2020/2021 - FM
BMMD10011Psychológia médiíLS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD10142LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20230LS 2020/2021 - FM
BMMD10115LS 2020/2021 - FM
BMMM10023LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
Systém a typológia médií
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
SBS
LS 2020/2021 - FM
SZS
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.