20. 9. 2020  9:12      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitní informační systém

Ústav mediálnych štúdií (FM) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - FM, ZS 2020/2021 - FM.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
BMMD20222Aplikovaný marketing
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD20227
ZS 2020/2021 - FM
BMMM10034Dejiny reklamy a reklamného priemysluZS 2020/2021 - FM
BMMM10008Diplomový seminárZS 2020/2021 - FM
Ekonomika a podnikanieZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10026Marketing IZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10118Marketingová komunikácia I.
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD10134
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM20236Mediálny projekt IV.ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
Medzinárodné vzťahy a politický systém SR a EUZS 2020/2021 - FM
BMMD10135
ZS 2020/2021 - FM
Seminár k záverečnej práci
ZS 2020/2021 - FM
Spotrebiteľské správanie
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10141Teória reklamy
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10128ZS 2020/2021 - FM
BMMD30310ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMM20250Verejná mienkaZS 2020/2021 - FM
Ekonomika a manažment médiíLS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM20249LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Marketingová komunikácia II
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD20229LS 2020/2021 - FM
BMMD20223LS 2020/2021 - FM
BMMM10031
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD10138Mediálna tvorba IVLS 2020/2021 - FM
BMMD10120Mediálne a autorské právoLS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
BMMM20237Mediálny projekt V.LS 2020/2021 - FM
BMMM10019Mediálny výskum. Marketingový výskum.LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2020/2021 - FM
BMMD20218LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10011
LS 2020/2021 - FM
Psychológia v reklameLS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Sociální marketingLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10115SociológiaLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Strategický mediálny marketingLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMG10218Systém a typológia médií
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
BMMD10002LS 2020/2021 - FM
BMMD20226
LS 2020/2021 - FM
SBSLS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
SZS
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.