14. 7. 2020  18:58      Kamil        
Univerzitný informačný systém

Ústav mediálnych štúdií (FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FM.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD10021LS 2019/2020 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Interkultúrna komunikáciaLS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2019/2020 - FMdoc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
BMMM10036Manažment tvorivých tímov
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10132Marketing II
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Marketing médií
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Médiá a spoločnosťLS 2019/2020 - FM
Mediálna regulácia a legislatíva
LS 2019/2020 - FM
BMMD10138Mediálna tvorba IV
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Mediálne a autorské právoLS 2019/2020 - FMprof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
BMMM10019
LS 2019/2020 - FM
Medzinárodný marketing
LS 2019/2020 - FM
BMMD10140LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20218LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10011Psychológia médií
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Psychológia v reklame
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD10142
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
LS 2019/2020 - FM
Strategický mediálny marketingLS 2019/2020 - FM
Systém a typológia médií
LS 2019/2020 - FM
BMMG10218
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
BMMD20226
LS 2019/2020 - FM
SBSLS 2019/2020 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
SZSŠtátna záverečná skúškaLS 2019/2020 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
BMMD20222Aplikovaný marketingZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM10034
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
BMMM10008ZS 2020/2021 - FM
Ekonomika a podnikanie
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD10125
ZS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM10027Kultúra a umenie súčasnostiZS 2020/2021 - FM
BMMD10117Manažment
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMM20239Marketing kultúry
ZS 2020/2021 - FM
BMMD20225
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10118Marketingová komunikácia I.
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Marketingový manažmentZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD10134Mediálna tvorba IIIZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
ZS 2020/2021 - FM
BMMD20224Medzinárodné vzťahy a politický systém SR a EUZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10135Metodológia výskumu I
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Seminár k záverečnej práci
ZS 2020/2021 - FM
BMMM10025Spotrebiteľské správanie
ZS 2020/2021 - FM
Teória médií a masovej komunikácieZS 2020/2021 - FM
Teória reklamyZS 2020/2021 - FM
BMMD10128ZS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD30310Time managment
ZS 2020/2021 - FM
BMMM20250
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Ekonomika a manažment médiíLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD10021Etika v médiáchLS 2020/2021 - FM
Interkultúrna komunikácia
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMM10035LS 2020/2021 - FM
BMMM10036Manažment tvorivých tímovLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10132
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
Médiá a propagandaLS 2020/2021 - FM
BMMD20223
LS 2020/2021 - FM
Mediálna regulácia a legislatíva
LS 2020/2021 - FM
BMMD10138Mediálna tvorba IVLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
Mediálny projekt V.
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
BMMM10019
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM20248Medzinárodný marketing
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD10140Metodológia výskumu IILS 2020/2021 - FM
On-line marketing
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
LS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM20245LS 2020/2021 - FM
BMMD10142Public relationsLS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
BMMD10115LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Strategický mediálny marketing
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
BMMD20226Špecializovaná žurnalistika
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Štátna bakalárska skúška
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
LS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.