14. 7. 2020  17:44      Kamil        
Univerzitní informační systém

Ústav mediálnych štúdií (FM) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FM.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Ekonomika a manažment médií
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Etika v médiách
LS 2019/2020 - FM
BMMM20249Interkultúrna komunikáciaLS 2019/2020 - FM
BMMM10035Kreatívny priemysel
LS 2019/2020 - FM
BMMM10036
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10132
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Marketing médií
LS 2019/2020 - FM
BMMD10137Marketingová komunikácia IILS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2019/2020 - FM
BMMD20223Médiá a spoločnosť
LS 2019/2020 - FM
Mediálna regulácia a legislatívaLS 2019/2020 - FM
BMMD10138
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10120Mediálne a autorské právo
LS 2019/2020 - FM
BMMM20237LS 2019/2020 - FM
BMMM10019
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM20248Medzinárodný marketing
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD10140Metodológia výskumu IILS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
On-line marketing
LS 2019/2020 - FM
BMMD30017
LS 2019/2020 - FM
Psychológia médií
LS 2019/2020 - FM
BMMM20245Psychológia v reklame
LS 2019/2020 - FM
BMMD10142LS 2019/2020 - FM
BMMD20230Sociální marketing
LS 2019/2020 - FM
BMMD10115LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMM10023Strategický mediálny marketingLS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMG10218LS 2019/2020 - FMprof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
BMMD10002
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2019/2020 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
SBS
LS 2019/2020 - FM
Štátna záverečná skúškaLS 2019/2020 - FM

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětuObdobíGarant
BMMD20222ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM10034Dejiny reklamy a reklamného priemyslu
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
BMMM10008ZS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD10116Ekonomika a podnikanie
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
FilozofiaZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Manažment
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMM20239Marketing kultúry
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
ZS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
BMMD10118Marketingová komunikácia I.
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10134
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Mediálny projekt IV.
ZS 2020/2021 - FM
BMMD20224ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10019
ZS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Teória médií a masovej komunikácie
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10141Teória reklamy
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10128ZS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Time managment
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Verejná mienkaZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Ekonomika a manažment médií
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Etika v médiáchLS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM20249
LS 2020/2021 - FM
BMMM10035LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Marketing II
LS 2020/2021 - FM
Marketing médií
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD10137LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD20229
LS 2020/2021 - FM
Médiá a spoločnosťLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
LS 2020/2021 - FM
Mediálna tvorba IVLS 2020/2021 - FM
BMMD10120Mediálne a autorské právoLS 2020/2021 - FM
Mediálny projekt V.
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
BMMM10019LS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD10140Metodológia výskumu II
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
On-line marketingLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2020/2021 - FM
Psychológia médiíLS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
LS 2020/2021 - FM
Public relations
LS 2020/2021 - FM
BMMD20230Sociální marketing
LS 2020/2021 - FM
SociológiaLS 2020/2021 - FM
Strategický mediálny marketing
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
BMMD10002LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Štátna bakalárska skúškaLS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
SZSŠtátna záverečná skúškaLS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.