20. 9. 2020  9:29      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitný informačný systém

Ústav mediálnych štúdií (FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FM, ZS 2020/2021 - FM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Aplikovaný marketing
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD20227
ZS 2020/2021 - FM
Dejiny reklamy a reklamného priemyslu
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
BMMM10008Diplomový seminár
ZS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10125
ZS 2020/2021 - FM
BMMM10027Kultúra a umenie súčasnostiZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Marketing IZS 2020/2021 - FM
Marketing kultúryZS 2020/2021 - FM
BMMD20225
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMM10004ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
Medzinárodné vzťahy a politický systém SR a EUZS 2020/2021 - FM
BMMD10135Metodológia výskumu IZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Seminár k záverečnej práciZS 2020/2021 - FM
BMMM10025
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMM10033
ZS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD10141Teória reklamy
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10128
ZS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD30310
ZS 2020/2021 - FM
BMMM20250ZS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
BMMD10021Etika v médiáchLS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM20249LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMM10035Kreatívny priemysel
LS 2020/2021 - FM
Manažment tvorivých tímov
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Marketing IILS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
BMMD10137Marketingová komunikácia II
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20223LS 2020/2021 - FM
Mediálna regulácia a legislatívaLS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
LS 2020/2021 - FM
Mediálne a autorské právo
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
BMMM10019
LS 2020/2021 - FM
Medzinárodný marketingLS 2020/2021 - FM
BMMD10140
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20218On-line marketingLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD30017
LS 2020/2021 - FM
Psychológia médií
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
Public relationsLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMM10023Strategický mediálny marketingLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMG10218LS 2020/2021 - FM
BMMD10002Systém a typológia médií
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
SBSŠtátna bakalárska skúškaLS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
SZSŠtátna záverečná skúška
LS 2020/2021 - FM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.