14. 7. 2020  19:00      Kamil        
Univerzitný informačný systém

Ústav mediálnych štúdií (FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FM.

KódNázov predmetuObdobieGarant
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD10021
LS 2019/2020 - FM
BMMM20249LS 2019/2020 - FM
Kreatívny priemyselLS 2019/2020 - FM
BMMM10036LS 2019/2020 - FM
BMMD10132
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD20229LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20223Médiá a spoločnosťLS 2019/2020 - FM
Mediálna regulácia a legislatíva
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Mediálna tvorba IV
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10120LS 2019/2020 - FMprof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
BMMM10019
LS 2019/2020 - FM
BMMM20248Medzinárodný marketing
LS 2019/2020 - FM
Metodológia výskumu II
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20218On-line marketingLS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Psychológia médií
LS 2019/2020 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Psychológia v reklame
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20230Sociálny marketingLS 2019/2020 - FM
Sociológia
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Strategický mediálny marketingLS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Systém a typológia médiíLS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMG10218Systém a typológia médií
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
SBSŠtátna bakalárska skúška
LS 2019/2020 - FM
SZSLS 2019/2020 - FM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD20227ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM10034
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
BMMM10008Diplomový seminárZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10125
ZS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Kultúra a umenie súčasnosti
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10117ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10026Marketing I
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Marketing kultúry
ZS 2020/2021 - FM
BMMD20225
ZS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
Marketingová komunikácia I.ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMM10004Marketingový manažmentZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMD10134Mediálna tvorba III
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM20236Mediálny projekt IV.ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
Medzinárodné vzťahy a politický systém SR a EUZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD10135Metodológia výskumu I
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
Spotrebiteľské správanie
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
ZS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD10141Teória reklamy
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10128Teória žurnalistiky a médiíZS 2020/2021 - FM
BMMD30310Time managmentZS 2020/2021 - FM
BMMM20250Verejná mienkaZS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Etika v médiách
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
LS 2020/2021 - FM
Kreatívny priemysel
LS 2020/2021 - FM
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
LS 2020/2021 - FM
Marketing IILS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Marketing médií
LS 2020/2021 - FM
BMMD10137
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Médiá a propaganda
LS 2020/2021 - FM
BMMD20223
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
Mediálna regulácia a legislatívaLS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMD10138Mediálna tvorba IV
LS 2020/2021 - FM
BMMD10120Mediálne a autorské právoLS 2020/2021 - FM
BMMM20237LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.
Mediálny výskum. Marketingový výskum.LS 2020/2021 - FM
BMMM20248Medzinárodný marketingLS 2020/2021 - FM
Metodológia výskumu IILS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
BMMD20218
LS 2020/2021 - FM
BMMD30017Praktikum sociálnej interakcieLS 2020/2021 - FM
BMMD10011Psychológia médiíLS 2020/2021 - FMprof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
BMMM20245Psychológia v reklameLS 2020/2021 - FM
Public relations
LS 2020/2021 - FM
Sociálny marketingLS 2020/2021 - FM
BMMD10115LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
BMMG10218
LS 2020/2021 - FM
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20226Špecializovaná žurnalistikaLS 2020/2021 - FM
SBSŠtátna bakalárska skúškaLS 2020/2021 - FM
SZSŠtátna záverečná skúškaLS 2020/2021 - FM