10. 7. 2020  11:18      Amália        
Univerzitný informačný systém

Oddelenie marketingovej komunikácie (UMŠ FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FMprof. Elena Vartanova
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FM
Manažment marketingovej komunikácie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FM
BMMX90130Manažment marketingovej komunikácie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FMprof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FM
BMMX90134
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FM
doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD.
BMMX90112Marketing kultúry2019/2020 - doktorandské štúdiá - FM
Metodológia marketingového výskumu
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FM
doc. PhDr. Elena Hradiská, PhD.
Metodológia marketingového výskumu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FM
BMMX901292019/2020 - doktorandské štúdiá - FMprof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D.
Spotrebiteľské správanie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FM
doc. PhDr. Elena Hradiská, PhD.
BMMX90120
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FM
BMMX900032019/2020 - doktorandské štúdiá - FM
BMMX90005Teória reklamy
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FM
BMMX90119Teória reklamy
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D.
Manažment marketingovej komunikácie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
BMMX90111
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
doc. Ing. Antónia Štensová, PhD.
Marketing kultúry
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
Marketing kultúry
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FMdoc. PhDr. Elena Hradiská, PhD.
Metodológia marketingového výskumu2020/2021 - doktorandské štúdiá - FMprof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D.
BMMX90129Spotrebiteľské správanie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
BMMX901072020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
prof. Ing. Eva Hanuláková, PhD.
Teória marketingového manažmentu
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
Teória reklamy
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.