19. 9. 2020  21:28      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
Univerzitný informačný systém

Oddelenie marketingovej komunikácie (UMŠ FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
BMMX90103
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
prof. Elena Vartanova
BMMX901272020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
Manažment marketingovej komunikácie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
Manažment marketingovej komunikácie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
Manažment značky
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
doc. Ing. Antónia Štensová, PhD.
Marketing kultúry
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
BMMX90102
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FMprof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D.
Spotrebiteľské správanie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
BMMX90107
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
doc. PhDr. Elena Hradiská, PhD.
Teória marketingového manažmentu
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
Teória marketingového manažmentu
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FM
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.