9. 4. 2020  12:25      Milena        
Univerzitný informačný systém

Oddelenie marketingovej komunikácie (UMŠ FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FM.

KódNázov predmetuObdobieGarant
BMMX90103Ekonomika médií2019/2020 - doktorandské štúdiá - FMprof. Elena Vartanova
BMMX90127Ekonomika médií2019/2020 - doktorandské štúdiá - FMprof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D.
BMMX90108Manažment marketingovej komunikácie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FMdoc. Ing. Helena Labská, PhD.
BMMX90130Manažment marketingovej komunikácie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FMprof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D.
BMMX90111Manažment značky2019/2020 - doktorandské štúdiá - FMdoc. Ing. Antónia Štensová, PhD.
BMMX90134Marketing kultúry2019/2020 - doktorandské štúdiá - FMdoc. Ing. Mária Tajtáková, PhD.
BMMX90112Marketing kultúry2019/2020 - doktorandské štúdiá - FMdoc. Ing. Mária Tajtáková, PhD.
BMMX90102Metodológia marketingového výskumu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FMdoc. PhDr. Elena Hradiská, PhD.
BMMX90125Metodológia marketingového výskumu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FMprof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D.
BMMX90129Spotrebiteľské správanie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FMprof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D.
BMMX90107Spotrebiteľské správanie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FMdoc. PhDr. Elena Hradiská, PhD.
BMMX90120Teória marketingového manažmentu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FMdoc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.
BMMX90003Teória marketingového manažmentu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FMprof. Ing. Eva Hanuláková, PhD.
BMMX90005Teória reklamy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FMprof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
BMMX90119Teória reklamy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FMdoc. PhDr. Eva Chudinová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.