30. 9. 2020  23:11      Jarolím        
Univerzitný informačný systém

Ústav mediálnej tvorby (FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FM, ZS 2020/2021 - FM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
BMMD10126Mediálna tvorba IZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10139ZS 2020/2021 - FM
Mediálna tvorba VIIIZS 2020/2021 - FM
BMMM20251Mediálny projekt VI
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10124
ZS 2020/2021 - FM
Multimediálne praktikum IIIZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10010ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Stratégia tvorby mediálneho programu a obsahuZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20226Špecializovaná žurnalistikaZS 2020/2021 - FM
Tvorba a kompozícia mediálnych dielZS 2020/2021 - FM
BMMD10130Mediálna tvorba IILS 2020/2021 - FM
BMMM10029LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20032Mediálny prejav IILS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
BMMD10129Multimediálne praktikum IILS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20219Multimediálne praktikum IV
LS 2020/2021 - FM
BMMD10104Štylistika
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20231LS 2020/2021 - FM
Tvorba pre lifestylové časopisyLS 2020/2021 - FM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.