6. 7. 2020  10:33      Patrik, Patrícia        
Univerzitní informační systém

Ústav mediálnej tvorby (FM) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FM.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
BMMD10130
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Mediálny prejav II
LS 2019/2020 - FM
Multimediálne praktikum IILS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20219Multimediálne praktikum IV
LS 2019/2020 - FM
BMMD10104ŠtylistikaLS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD30018Tvorba pre lifestylové časopisyLS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20231Tvorba pre lifestylové časopisy
LS 2019/2020 - FM

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
BMMD10126ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10139
ZS 2020/2021 - FM
BMMM10032Mediálna tvorba VIIIZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Multimediálne praktikum IZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20215Multimediálne praktikum III
ZS 2020/2021 - FM
Slovenčina v súčasnej komunikáciiZS 2020/2021 - FM
BMMM20240Stratégia tvorby mediálneho programu a obsahu
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20226Špecializovaná žurnalistika
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10136ZS 2020/2021 - FM
Mediálna tvorba II
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM10029
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Mediálny prejav IILS 2020/2021 - FM
BMMD10129Multimediálne praktikum II
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20219Multimediálne praktikum IVLS 2020/2021 - FM
BMMD10104ŠtylistikaLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20231Tvorba pre lifestylové časopisy
LS 2020/2021 - FM
BMMD30018
LS 2020/2021 - FM