6. 7. 2020  10:38      Patrik, Patrícia        
Univerzitný informačný systém

Ústav mediálnej tvorby (FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
BMMD10130LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Mediálna tvorba VII
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
Multimediálne praktikum II
LS 2019/2020 - FM
Multimediálne praktikum IVLS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD30018
LS 2019/2020 - FM
Tvorba pre lifestylové časopisyLS 2019/2020 - FM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
BMMM10032
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Mediálny projekt VI
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10124Multimediálne praktikum I
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20215ZS 2020/2021 - FM
BMMD10010ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10136Tvorba a kompozícia mediálnych diel
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM10029
LS 2020/2021 - FM
BMMD20032LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
BMMD10129Multimediálne praktikum IILS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Multimediálne praktikum IV
LS 2020/2021 - FM
BMMD10104LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.