30. 9. 2020  23:20      Jarolím        
Univerzitný informačný systém

Ústav mediálnej tvorby (FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FM, ZS 2020/2021 - FM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10139Mediálna tvorba VZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM10032Mediálna tvorba VIII
ZS 2020/2021 - FM
BMMM20251Mediálny projekt VIZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Multimediálne praktikum IZS 2020/2021 - FM
BMMD20215Multimediálne praktikum III
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
BMMM20240Stratégia tvorby mediálneho programu a obsahuZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20226Špecializovaná žurnalistika
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Tvorba a kompozícia mediálnych dielZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10130LS 2020/2021 - FM
BMMM10029
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Multimediálne praktikum IVLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10104
LS 2020/2021 - FM
BMMD20231LS 2020/2021 - FM
BMMD30018
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.