1. 10. 2020  0:04      Arnold        
Univerzitní informační systém

Ústav mediálnej tvorby (FM) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - FM, ZS 2020/2021 - FM.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10139
ZS 2020/2021 - FM
BMMM10032Mediálna tvorba VIII
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Mediálny projekt VI
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20215
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Slovenčina v súčasnej komunikáciiZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM20240Stratégia tvorby mediálneho programu a obsahuZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20226ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Tvorba a kompozícia mediálnych diel
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10130LS 2020/2021 - FM
Mediálna tvorba VII
LS 2020/2021 - FM
Mediálny prejav II
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20219
LS 2020/2021 - FM
BMMD10104Štylistika
LS 2020/2021 - FM
BMMD30018LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20231Tvorba pre lifestylové časopisy
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.