1. 10. 2020  1:02      Arnold        
Univerzitný informačný systém

Ústav mediálnej tvorby (FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FM, ZS 2020/2021 - FM.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10139Mediálna tvorba V
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM10032Mediálna tvorba VIII
ZS 2020/2021 - FM
BMMM20251ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
ZS 2020/2021 - FM
BMMD20215Multimediálne praktikum IIIZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10010Slovenčina v súčasnej komunikácii
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM20240Stratégia tvorby mediálneho programu a obsahuZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
ZS 2020/2021 - FM
Tvorba a kompozícia mediálnych dielZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2020/2021 - FM
BMMM10029Mediálna tvorba VIILS 2020/2021 - FM
Mediálny prejav IILS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Multimediálne praktikum IV
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2020/2021 - FM
Tvorba pre lifestylové časopisy
LS 2020/2021 - FM
BMMD30018
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.