11. 7. 2020  15:59      Milota        
Univerzitní informační systém

Ústav mediálnej tvorby (FM) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FM.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
Mediálna tvorba II
LS 2019/2020 - FM
BMMM10029
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
LS 2019/2020 - FM
BMMD20219LS 2019/2020 - FM
BMMD10104
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2019/2020 - FM

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětuObdobí
Garant
ZS 2020/2021 - FM
Mediálna tvorba V
ZS 2020/2021 - FM
Mediálna tvorba VIII
ZS 2020/2021 - FM
BMMM20251Mediálny projekt VI
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10124
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Multimediálne praktikum IIIZS 2020/2021 - FM
BMMD10010ZS 2020/2021 - FM
BMMM20240Stratégia tvorby mediálneho programu a obsahu
ZS 2020/2021 - FM
BMMD20226
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10136Tvorba a kompozícia mediálnych diel
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10130Mediálna tvorba II
LS 2020/2021 - FM
BMMM10029
LS 2020/2021 - FM
BMMD20032Mediálny prejav IILS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
BMMD20219
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10104ŠtylistikaLS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
BMMD30018LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.