6. 7. 2020  11:23      Patrik, Patrícia        
Univerzitný informačný systém

Ústav mediálnej tvorby (FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
BMMD10130Mediálna tvorba IILS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM10029
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
ŠtylistikaLS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD30018
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20231LS 2019/2020 - FM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FM
Mediálna tvorba V
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Mediálna tvorba VIIIZS 2020/2021 - FM
BMMM20251Mediálny projekt VI
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10124
ZS 2020/2021 - FM
BMMD20215
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Slovenčina v súčasnej komunikácii
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Špecializovaná žurnalistika
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
Mediálna tvorba IILS 2020/2021 - FM
BMMM10029LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20032Mediálny prejav II
LS 2020/2021 - FM
BMMD10129Multimediálne praktikum IILS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10104Štylistika
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD30018Tvorba pre lifestylové časopisy
LS 2020/2021 - FM