1. 10. 2020  0:03      Arnold        
Univerzitní informační systém

Ústav mediálnej tvorby (FM) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - FM, ZS 2020/2021 - FM.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
ZS 2020/2021 - FM
Mediálna tvorba VZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
Mediálny projekt VI
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10124
ZS 2020/2021 - FM
Multimediálne praktikum III
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
ZS 2020/2021 - FM
BMMM20240ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
ZS 2020/2021 - FM
Tvorba a kompozícia mediálnych dielZS 2020/2021 - FM
BMMD10130
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM10029LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20032LS 2020/2021 - FM
BMMD10129Multimediálne praktikum II
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Multimediálne praktikum IVLS 2020/2021 - FM
BMMD10104Štylistika
LS 2020/2021 - FM
Tvorba pre lifestylové časopisy
LS 2020/2021 - FM
BMMD20231Tvorba pre lifestylové časopisyLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.