30. 9. 2020  22:45      Jarolím        
Univerzitný informačný systém

Ústav mediálnej tvorby (FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FM, ZS 2020/2021 - FM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
BMMD10126
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM10032Mediálna tvorba VIII
ZS 2020/2021 - FM
BMMM20251Mediálny projekt VI
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10124
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Slovenčina v súčasnej komunikáciiZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM20240Stratégia tvorby mediálneho programu a obsahuZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20226Špecializovaná žurnalistikaZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Tvorba a kompozícia mediálnych dielZS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
BMMD20032
LS 2020/2021 - FM
BMMD10129Multimediálne praktikum IILS 2020/2021 - FM
BMMD20219LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10104ŠtylistikaLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Tvorba pre lifestylové časopisy
LS 2020/2021 - FM
Tvorba pre lifestylové časopisy
LS 2020/2021 - FM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.