6. 7. 2020  10:43      Patrik, Patrícia        
Univerzitný informačný systém

Ústav mediálnej tvorby (FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Mediálna tvorba II
LS 2019/2020 - FM
BMMM10029LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Mediálny prejav IILS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20219
LS 2019/2020 - FM
BMMD10104
LS 2019/2020 - FM
BMMD30018Tvorba pre lifestylové časopisy
LS 2019/2020 - FM
BMMD20231
LS 2019/2020 - FM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Mediálna tvorba IZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10139Mediálna tvorba V
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM10032Mediálna tvorba VIII
ZS 2020/2021 - FM
BMMM20251
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
ZS 2020/2021 - FM
Multimediálne praktikum III
ZS 2020/2021 - FM
Slovenčina v súčasnej komunikácii
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20226
ZS 2020/2021 - FM
Tvorba a kompozícia mediálnych diel
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10130Mediálna tvorba II
LS 2020/2021 - FM
BMMM10029Mediálna tvorba VII
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20032Mediálny prejav II
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
LS 2020/2021 - FM
BMMD20219Multimediálne praktikum IV
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
ŠtylistikaLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20231
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Tvorba pre lifestylové časopisy
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.