6. 7. 2020  10:30      Patrik, Patrícia        
Univerzitný informačný systém

Ústav mediálnej tvorby (FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FM.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
BMMD10130LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM10029LS 2019/2020 - FM
BMMD20032Mediálny prejav IILS 2019/2020 - FM
BMMD10129
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
BMMD10104LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD30018LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Tvorba pre lifestylové časopisy
LS 2019/2020 - FM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Mediálna tvorba VZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM10032Mediálna tvorba VIIIZS 2020/2021 - FM
BMMM20251Mediálny projekt VIZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
BMMD20215
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Slovenčina v súčasnej komunikáciiZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM20240
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Špecializovaná žurnalistika
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10136
ZS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20032Mediálny prejav IILS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
Multimediálne praktikum IILS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20219LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
ŠtylistikaLS 2020/2021 - FM
BMMD20231LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD30018Tvorba pre lifestylové časopisy
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.