8. 8. 2020  23:10      Oskar        
Univerzitní informační systém

Ústav mediálnej tvorby (FM) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FM.

Kód
Název předmětuObdobí
Garant
BMMD10130LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM10029Mediálna tvorba VIILS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
Multimediálne praktikum II
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10104
LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Tvorba pre lifestylové časopisy
LS 2019/2020 - FM

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
ZS 2020/2021 - FM
BMMD10139Mediálna tvorba V
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Mediálna tvorba VIIIZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Mediálny projekt VI
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10124Multimediálne praktikum IZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Slovenčina v súčasnej komunikácii
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMM20240Stratégia tvorby mediálneho programu a obsahu
ZS 2020/2021 - FM
BMMD20226Špecializovaná žurnalistikaZS 2020/2021 - FM
BMMD10136ZS 2020/2021 - FM
BMMD10130Mediálna tvorba IILS 2020/2021 - FM
BMMM10029Mediálna tvorba VII
LS 2020/2021 - FM
BMMD20032
LS 2020/2021 - FM
BMMD10129LS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20219Multimediálne praktikum IVLS 2020/2021 - FM
ŠtylistikaLS 2020/2021 - FM
Tvorba pre lifestylové časopisyLS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD30018
LS 2020/2021 - FM