8. 8. 2020  23:11      Oskar        
Univerzitný informačný systém

Ústav mediálnej tvorby (FM) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FM.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
LS 2019/2020 - FM
BMMM10029
LS 2019/2020 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20032LS 2019/2020 - FM
BMMD10129LS 2019/2020 - FM
LS 2019/2020 - FM
BMMD10104LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2019/2020 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20231Tvorba pre lifestylové časopisy
LS 2019/2020 - FM

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
BMMD10126Mediálna tvorba IZS 2020/2021 - FM
BMMD10139Mediálna tvorba VZS 2020/2021 - FM
Mediálna tvorba VIIIZS 2020/2021 - FM
BMMM20251
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10010ZS 2020/2021 - FM
ZS 2020/2021 - FMdoc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD20226Špecializovaná žurnalistika
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD10136
ZS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Mediálna tvorba II
LS 2020/2021 - FM
BMMM10029
LS 2020/2021 - FM
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
Multimediálne praktikum II
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2020/2021 - FM
Štylistika
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
LS 2020/2021 - FM
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
BMMD30018LS 2020/2021 - FM