9. 7. 2020  18:33      Lujza        
Univerzitní informační systém

Ústav manažmentu a marketingu (FEP) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FEP.

Kód
Název předmětuObdobíGarant
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
Efektívna komunikácia
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
BEEX30305Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku I.
LS 2019/2020 - FEP
BEEX20337Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku II.LS 2019/2020 - FEP
BEEX30307LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku IV.
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX30306Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku I.LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku II.LS 2019/2020 - FEP
BEEX30310LS 2019/2020 - FEP
Hospodárska politikaLS 2019/2020 - FEP
BEEX20345Hospodárska politikaLS 2019/2020 - FEP
Interkultúrny manažment
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
LS 2019/2020 - FEP
BEEX20346
LS 2019/2020 - FEP
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Manažment
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
BEEX10016Manažment
LS 2019/2020 - FEP
BEEX60342
LS 2019/2020 - FEP
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX10010LS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
BEEX10099LS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
BEEX60052
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
BEEX30343
LS 2019/2020 - FEP
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX30349
LS 2019/2020 - FEP
Podnikateľské rozhodovanie
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
BEEX10253LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
LS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
BEEX10238Podnikové plánovanieLS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Projektový manažmentLS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Vlastnícka správa spoločnosti
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
BEEX80342Vlastnícka správa spoločnosti
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
ZS 2020/2021 - FEP
Mgr. et Mgr. Adam Solga, PhD.
BEEX20335
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX20337Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku II.ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX20336Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku I.ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku IV.
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX10251Financie
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
BEEX10243
ZS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
BEEX10262Manažment ľudských zdrojov
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX20334Manažment ľudských zdrojov
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX30344
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX30345ZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
BEEX30353Marketing startupov
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Marketingový výskum
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX30343Podnikanie v praxi I.
ZS 2020/2021 - FEP
Podniková ekonomikaZS 2020/2021 - FEPdoc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Podniková ekonomikaZS 2020/2021 - FEP
BEEX10254Podnikové financieZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
BEEX10014Podnikové financieZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
BEEX60335Strategický manažment
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEP
MV2302ZS 2020/2021 - FP
Efektívna komunikácia
LS 2020/2021 - FEP
BEEX20337Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku II.LS 2020/2021 - FEPdoc. PhDr. Marta Grossmanová, CSc.
BEEX20338
LS 2020/2021 - FEP
LS 2020/2021 - FEP
MV1008
LS 2020/2021 - FP
BEEX60347Interkultúrny manažmentLS 2020/2021 - FEP
BEEX10097LS 2020/2021 - FEP
LS 2020/2021 - FEPdoc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX10010MarketingLS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
BEEX60340Medzinárodný marketingLS 2020/2021 - FEP
BEEX30349LS 2020/2021 - FEP
Podnikateľské rozhodovanieLS 2020/2021 - FEP
Podnikové financieLS 2020/2021 - FEP
BEEX10250Podnikové plánovanie
LS 2020/2021 - FEP
BEEX70264LS 2020/2021 - FEP
LS 2020/2021 - FEP