9. 7. 2020  18:35      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Ústav manažmentu a marketingu (FEP) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FEP.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
Cenové rozhodovanie
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku I.
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX20337Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku II.
LS 2019/2020 - FEP
BEEX30307LS 2019/2020 - FEP
BEEX30309
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku IV.LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku II.LS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX30310Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku III.LS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX20234
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
BEEX20345Hospodárska politikaLS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
BEEX70331
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
LS 2019/2020 - FEP
BEEX20346LS 2019/2020 - FEPdoc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
LS 2019/2020 - FEPdoc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
Manažment medzinárodného podnikaniaLS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
Marketing
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Medzinárodný marketing
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
BEEX30343LS 2019/2020 - FEPdoc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX30349
LS 2019/2020 - FEP
BEEX10240
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
BEEX10253Podnikateľské rozhodovanieLS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Podnikové financie
LS 2019/2020 - FEP
BEEX10250
LS 2019/2020 - FEP
BEEX10238LS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
BEEX70264Projektový manažment
LS 2019/2020 - FEP
BEEX30348
LS 2019/2020 - FEP
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX80350Vlastnícka správa spoločnostiLS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
ZS 2020/2021 - FEP
Mgr. et Mgr. Adam Solga, PhD.
Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku I.
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX30307Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku II.
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
ZS 2020/2021 - FEP
Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku I.ZS 2020/2021 - FEP
BEEX20338ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku IV.ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Financie
ZS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
BEEX10252
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX60347ZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
BEEX10243ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
BEEX10262Manažment ľudských zdrojovZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Manažment ľudských zdrojovZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
BEEX30344Marketing služieb
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX30353Marketing startupovZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
BEEX70342ZS 2020/2021 - FEP
BEEX30357Marketingový výskum
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Podnikanie v praxi I.
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEPdoc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX10254Podnikové financie
ZS 2020/2021 - FEP
Podnikové financieZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEP
Strategický manažment
ZS 2020/2021 - FEP
doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
MV2302
ZS 2020/2021 - FP
doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
Efektívna komunikáciaLS 2020/2021 - FEPPhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.
Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku II.LS 2020/2021 - FEPdoc. PhDr. Marta Grossmanová, CSc.
LS 2020/2021 - FEP
BEEX20345Hospodárska politika
LS 2020/2021 - FEP
MV1008Hospodárska politika
LS 2020/2021 - FP
Interkultúrny manažmentLS 2020/2021 - FEP
BEEX10097
LS 2020/2021 - FEP
LS 2020/2021 - FEP
MarketingLS 2020/2021 - FEP
BEEX60340LS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
BEEX30349Podnikanie v praxi I.
LS 2020/2021 - FEP
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX10253Podnikateľské rozhodovanie
LS 2020/2021 - FEP
BEEX10254Podnikové financie
LS 2020/2021 - FEP
BEEX10250LS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
BEEX70264
LS 2020/2021 - FEP
doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
BEEX30348Rodinné podnikanieLS 2020/2021 - FEPdoc. PhDr. František Okruhlica, PhD.