9. 7. 2020  19:19      Lujza        
Univerzitní informační systém

Ústav manažmentu a marketingu (FEP) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FEP.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
LS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Efektívna komunikácia
LS 2019/2020 - FEP
BEEX80168LS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku I.LS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku II.LS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX30307Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku II.
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
LS 2019/2020 - FEP
BEEX30311Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku IV.LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
BEEX30308Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku II.LS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku II.
LS 2019/2020 - FEP
Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku III.
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
BEEX20345
LS 2019/2020 - FEP
BEEX70331Interkultúrny manažment
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
Manažment
LS 2019/2020 - FEP
ManažmentLS 2019/2020 - FEPdoc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
BEEX10099MarketingLS 2019/2020 - FEP
BEEX60340
LS 2019/2020 - FEP
BEEX60052LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEPdoc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX30343Podnikanie v praxi I.LS 2019/2020 - FEP
BEEX30349LS 2019/2020 - FEPdoc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX10240Podnikateľské rozhodovanieLS 2019/2020 - FEP
Podnikateľské rozhodovanieLS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
BEEX10254Podnikové financie
LS 2019/2020 - FEP
Podnikové plánovanie
LS 2019/2020 - FEP
Podnikové plánovanieLS 2019/2020 - FEP
BEEX70264LS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
BEEX30348LS 2019/2020 - FEPdoc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX80350Vlastnícka správa spoločnostiLS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
BEEX80353
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku II.ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX30311Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku IV.ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku II.ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX10251ZS 2020/2021 - FEP
BEEX10252Finančná analýza
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX60347ZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
BEEX10243Kontroling
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX10262Manažment ľudských zdrojov
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Manažment ľudských zdrojov
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX30344
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX30353ZS 2020/2021 - FEP
BEEX70342
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
BEEX30343Podnikanie v praxi I.ZS 2020/2021 - FEP
BEEX10246
ZS 2020/2021 - FEP
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
ZS 2020/2021 - FEPdoc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX10254Podnikové financieZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX60335Strategický manažment
ZS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
BEEX60251Strategický manažmentZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FP
Efektívna komunikácia
LS 2020/2021 - FEP
Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku II.
LS 2020/2021 - FEP
doc. PhDr. Marta Grossmanová, CSc.
BEEX20338Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku II.LS 2020/2021 - FEP
Hospodárska politikaLS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Antonín Korauš, LL.M, PhD.
MV1008Hospodárska politika
LS 2020/2021 - FP
BEEX60347LS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
LS 2020/2021 - FEPdoc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
BEEX60342
LS 2020/2021 - FEP
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX10010MarketingLS 2020/2021 - FEP
BEEX60340LS 2020/2021 - FEP
Podnikanie v praxi I.
LS 2020/2021 - FEP
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
LS 2020/2021 - FEP
BEEX10254LS 2020/2021 - FEP
BEEX10250Podnikové plánovanieLS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Projektový manažmentLS 2020/2021 - FEPdoc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
BEEX30348Rodinné podnikanieLS 2020/2021 - FEPdoc. PhDr. František Okruhlica, PhD.