9. 7. 2020  19:20      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Ústav manažmentu a marketingu (FEP) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FEP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
LS 2019/2020 - FEP
BEEX80353
LS 2019/2020 - FEP
Mgr. et Mgr. Adam Solga, PhD.
Efektívna komunikáciaLS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku I.
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
LS 2019/2020 - FEP
BEEX30309Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku III.
LS 2019/2020 - FEP
BEEX30311LS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX30306Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku I.
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku II.LS 2019/2020 - FEP
BEEX20338
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku III.LS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Hospodárska politika
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
BEEX70331Interkultúrny manažment
LS 2019/2020 - FEP
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
LS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
BEEX20346
LS 2019/2020 - FEP
BEEX10097
LS 2019/2020 - FEP
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX10010LS 2019/2020 - FEP
MarketingLS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
LS 2019/2020 - FEP
Podnikanie v malých a stredných podnikochLS 2019/2020 - FEPdoc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
LS 2019/2020 - FEP
BEEX30349Podnikanie v praxi I.
LS 2019/2020 - FEP
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX10240Podnikateľské rozhodovanieLS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
BEEX10253Podnikateľské rozhodovanie
LS 2019/2020 - FEP
BEEX10254Podnikové financieLS 2019/2020 - FEPdoc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
BEEX10250Podnikové plánovanie
LS 2019/2020 - FEP
Podnikové plánovanieLS 2019/2020 - FEPprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Projektový manažment
LS 2019/2020 - FEP
Rodinné podnikanieLS 2019/2020 - FEPdoc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX80350
LS 2019/2020 - FEP
BEEX80342LS 2019/2020 - FEP

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
Efektívna komunikácia
ZS 2020/2021 - FEP
Mgr. et Mgr. Adam Solga, PhD.
BEEX20335ZS 2020/2021 - FEP
BEEX30307ZS 2020/2021 - FEP
Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku II.ZS 2020/2021 - FEP
BEEX30311ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
BEEX20336ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku II.ZS 2020/2021 - FEP
Ekonomická komunikácia v nemeckom jazyku IV.ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
ZS 2020/2021 - FEPprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
Finančná analýzaZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
KontrolingZS 2020/2021 - FEP
BEEX10262
ZS 2020/2021 - FEP
Manažment ľudských zdrojov
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
BEEX30344Marketing služieb
ZS 2020/2021 - FEP
Marketing služieb v AJ
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Marketing startupov
ZS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Marketingová komunikáciaZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
BEEX30357Marketingový výskum
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEP
BEEX10246
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEPdoc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
BEEX10254Podnikové financieZS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
BEEX10014Podnikové financie
ZS 2020/2021 - FEP
Strategický manažment
ZS 2020/2021 - FEP
ZS 2020/2021 - FEP
doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
ZS 2020/2021 - FPdoc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
Efektívna komunikáciaLS 2020/2021 - FEP
BEEX20337Ekonomická komunikácia v anglickom jazyku II.
LS 2020/2021 - FEP
doc. PhDr. Marta Grossmanová, CSc.
LS 2020/2021 - FEP
Mgr. Daniela Bardúnová, PhD.
BEEX20345
LS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Antonín Korauš, LL.M, PhD.
LS 2020/2021 - FP
Interkultúrny manažmentLS 2020/2021 - FEPdoc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
BEEX10097LS 2020/2021 - FEPdoc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
BEEX60342Manažment medzinárodného podnikania
LS 2020/2021 - FEP
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
LS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
BEEX60340Medzinárodný marketing
LS 2020/2021 - FEP
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
BEEX30349LS 2020/2021 - FEP
Podnikateľské rozhodovanie
LS 2020/2021 - FEP
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
BEEX10254
LS 2020/2021 - FEP
Podnikové plánovanieLS 2020/2021 - FEP
Projektový manažment
LS 2020/2021 - FEP
doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.
Rodinné podnikanie
LS 2020/2021 - FEP
doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.