12. 7. 2020  15:08      Nina        
Univerzitní informační systém

Ústav klinickej psychológie (FPS) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - FPS.

KódNázev předmětu
Období
Garant
Arteterapia a muzikoterapia
LS 2019/2020 - FPS
Efektívne riešenie konfliktovLS 2019/2020 - FPS
MPSY6005Metódy diagnostiky v klinickej psychológii a psychológii zdravia
LS 2019/2020 - FPS
MPSY7005Modelovanie, dramatizačné a inscenačné prístupyLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Párové poradenstvo a terapiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Poradenské prístupy a modely v praxi
LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Pracovná a organizačná psychológiaLS 2019/2020 - FPS
MPSY9006Prenatálna a perinatálna psychológia
LS 2019/2020 - FPS
Psychodiagnostika detí a mládeže
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2009Psychológia manažmentu ľudských zdrojov
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
MPSY6008
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8009
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2007Rozvojové a tréningové programyLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2019/2020 - FPS
Sociálno-psychologický výcvik I.
LS 2019/2020 - FPS
Sociálno-psychologický výcvik II.LS 2019/2020 - FPS
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1006LS 2019/2020 - FPS
MPSY8005Špecifické poruchy učenia a ich prevenciaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Teória a prax poradenskej psychológieLS 2019/2020 - FPS
MPSY7007
LS 2019/2020 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
MPSY8003ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7009Aplikácia poznatkov behaviorálnych vied v praxi
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Edukačná psychológia v biodromálnom kontexte
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7001ZS 2020/2021 - FPS
Existenciálna psychológia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7002
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY9001Kariérové poradenstvo
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
Komunikácia v manažmenteZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Metodológia psychologického výskumuZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Metódy pracovnej a organizačnej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY6009ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupineZS 2020/2021 - FPS
Preventívne a intervenčné programy v školáchZS 2020/2021 - FPS
Psychodiagnostika dospelých
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6003
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY6001Psychopatológia a základy psychiatrie pre psychológov
ZS 2020/2021 - FPS
PsychoterapiaZS 2020/2021 - FPS
Seminár k diplomovej práci
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9002
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY6002
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2003
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY2001Teórie psychológie osobnostiZS 2020/2021 - FPS
Vývin reči a raná intervencia
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1004Základy neuropsychológieZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8006
LS 2020/2021 - FPS
MPSY7004
LS 2020/2021 - FPS
MPSY6005
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7005LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Poradenské prístupy a modely v praxi
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9004
LS 2020/2021 - FPS
MPSY1009Pracovná a organizačná psychológiaLS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychodiagnostika detí a mládeže
LS 2020/2021 - FPS
MPSY2009
LS 2020/2021 - FPS
MPSY8007
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychológia tvorivosti a nadania
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
MPSY2007
LS 2020/2021 - FPS
MPSY9003Sexualita, sexuálne poradenstvo a psychoterapiaLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6002Sociálno-psychologický výcvik I.
LS 2020/2021 - FPS
MPSY6007LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2006
LS 2020/2021 - FPS
MPSY1006
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8005Špecifické poruchy učenia a ich prevenciaLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Teória a prax poradenskej psychológie
LS 2020/2021 - FPS
Záťažové situácieLS 2020/2021 - FPS