1. 4. 2020  10:29      Hugo        
Univerzitný informačný systém

Ústav klinickej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FPS.

KódNázov predmetuObdobieGarant
MPSY8006Arteterapia a muzikoterapiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7004Efektívne riešenie konfliktovLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6005Metódy diagnostiky v klinickej psychológii a psychológii zdraviaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7005Modelovanie, dramatizačné a inscenačné prístupyLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8004Párové poradenstvo a terapiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2008Poradenské prístupy a modely v praxiLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1008Poruchy psychického vývinuLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9004Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupineLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1009Pracovná a organizačná psychológiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9006Prenatálna a perinatálna psychológiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1007Psychodiagnostika detí a mládežeLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2009Psychológia manažmentu ľudských zdrojovLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8007Psychológia náboženstvaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6008Psychológia tvorivosti a nadaniaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8009Rozvoj a zážitkové vzdelávanie dospelýchLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2007Rozvojové a tréningové programyLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY9003Sexualita, sexuálne poradenstvo a psychoterapiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6002Sociálno-psychologický výcvik I.LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6007Sociálno-psychologický výcvik II.LS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY2006Súčasná sociálna psychológiaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1006Školská psychológia a školský psychológLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8005Špecifické poruchy učenia a ich prevenciaLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1010Teória a prax poradenskej psychológieLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7007Záťažové situácieLS 2019/2020 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.