31. 10. 2020  11:42      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Ústav klinickej psychológie (FPS) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2020/2021 - FPS, LS 2020/2021 - FPS.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Afázie a demencie v klinickej praxiZS 2020/2021 - FPS
MPSY7009
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY1005
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8008ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7001Etika a legislatíva v psychológii
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
ExkurziaZS 2020/2021 - FPS
MPSY9007ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY1003Metodológia psychologického výskumu
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8001Metódy pracovnej a organizačnej psychológie
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Odborná psychologická praxZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupine
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY8002
ZS 2020/2021 - FPS
Psychodiagnostika dospelých
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY6003ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychopatológia a základy psychiatrie pre psychológov
ZS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychoterapia
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY2005ZS 2020/2021 - FPS
MPSY9002ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
ZS 2020/2021 - FPS
MPSY1004Základy neuropsychológieZS 2020/2021 - FPS
MPSY8006LS 2020/2021 - FPS
Efektívne riešenie konfliktov
LS 2020/2021 - FPS
MPSY9007Intervencie pozitívnej psychológie v praxi školského psychológaLS 2020/2021 - FPS
MPSY6005
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Poradenské prístupy a modely v praxi
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1008
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupineLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1009
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Prenatálna a perinatálna psychológia
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY1007
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
LS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Psychológia tvorivosti a nadania
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
LS 2020/2021 - FPS
Sexualita, sexuálne poradenstvo a psychoterapiaLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY6002
LS 2020/2021 - FPS
MPSY6007Sociálno-psychologický výcvik II.
LS 2020/2021 - FPS
MPSY2006LS 2020/2021 - FPS
Školská psychológia a školský psychológLS 2020/2021 - FPS
Špecifické poruchy učenia a ich prevenciaLS 2020/2021 - FPS
Teória a prax poradenskej psychológieLS 2020/2021 - FPSprof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
MPSY7007Záťažové situácie
LS 2020/2021 - FPS

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.